Praktijkexamen

Tijdens het praktijkexamen worden er verschillende vaardigheden van je verwacht. Zo moet je de kipper vakkundig aankoppelen, bijzondere verrichtingen uitvoeren op de locatie en in het verkeer, laten zien dat je tijdens het rijden rekening houdt met de mede weggebruikers en aan het eind de kipper vakkundig afkoppelt.

Aan en afkoppelen

Bij de start zal de examinator enkele vragen stellen over de  (veiligheids-) controle die je moet uitvoeren voordat je de trekker start.  Vervolgens moet je zelfstandig de kipper aankoppelen, spiegels en verlichting controleren. Hierbij mag je de examinator vragen om te helpen. Ook het afkoppelen moet je zelfstandig uitvoeren.

Bijzondere verrichtingen

Tijdens het examen zal de examinator je 1 of 2 bijzondere verrichtingen laten doen. Hij kan kiezen voor recht achteruit rijden tot een vastgesteld punt,  bocht achteruit, vanaf de openbare weg een inrit of voor een laaddeur rijden en parkeren.  Tijdens deze verrichtingen bevindt de examinator zich buiten het voertuig. De verrichtingen hoeft niet in één beweging te worden uitgevoerd. Indien nodig mag je de combinatie opnieuw rechtuit rijden om in betere positie te komen.

Rijden op de openbare weg

Het belangrijkste onderdeel van het examen is rijden op de openbare weg. De examinator wil zien dat je rekening houdt met de combinatie in alle omstandigheden, en dat je daarbij goed rekening houdt met de overige verkeersdeelnemers. Dit gaat vooral over omgaan met het combinatie, naderingssnelheden, juist nemen van bochten, je kijkgedrag, sociaalrijgedrag, milieubewust rijden maar ook het inschatten van de lengte van de combinatie bij het inhalen van fietsers.